Domácí upevňování učiva

Milí rodiče,

ráda bych vás směrovala ve vaší práci s dětmi, jak a co s nimi dělat doma.

Denně prosím čtěte. Používejte jak živou abecedu, tak čtecí list, který dětem připravuji a mají ho u sebe v průhledné složce. Čtecí list prosím posílejte denně zpět do školy, potřebujeme ho. Ve třídě máme 3 čtenáře, pro ně toto neplatí, čtenáři si čtou svoji knížku podle vlastního výběru.

Pokud uvidíte, že mají děti problém se čtením slabik, vracejte se zpět ke procvičování písmen, protože v tom případě je nemají dobře zažitá. Začne brzy problém s rozlišováním písmen a, e. Čtecí list v žádném případ nečtěte najednou, jen koncipován na celý týden. Čtěte zleva doprava, zprava doleva, po sloupečcích. Čtěte společně s dětmi, aby při vašem čtení sledovaly text (ukazují si ho prstíkem a používají záložku).

Procvičujte psaní číslic. Dbejte na správném sezení a úchopu - tužka je položena na kraji dlaně ( v postýlce ) drží palcem a prostředníčkem a poťukají na pastelku ukazováčkem. Děti to znají , ukáží vám to :-) Nechte se je to od nich naučit, ať vám špatný úchop opraví. Sledujte, zda děti píší tvar číslic správně. Některé děti píší např. jedničku zezdola.

V matematice začneme přepisovat do sešitu příklady. Prsty jsou bezpečné počítadlo, které mají děti stále u sebe, je dobré všechny příklady znázorňovat na prstících.

Písmeno M, L

Dobrý den,

zde je další čtecí list, který procvičujeme ve škole. Děti ho mají nosit domů na procvičení, ale je moc důležité donést ho zpět do školy :-) Udělejte si domácí kopii, nebo se ujistěte, že si ho děti nachystaly a že ho do školy donesou. Čtěte opravdu každý den, v krátkých úsecích. Procvičujte počet a délku slabik, zkuste udělat chybu, ať vás děti opraví, bavte se, užívejte si :-) Čtěte řádky i sloupce.

Bohužel vám sem nemohu nahrát další materiály, se kterými pracujeme ve škole, protože jsou chráněny autorskými právy. Inspiraci ale můžete najít např. na stránkách vesela-chaloupka.cz, pisanka.cz a na dalších stránkách.

V matematice již děláme numeraci do 5, je důležité, aby děti uměly používat prstíky: "ukaž číslo, které je o jeden menší než 3" děti si na prstíkách ukážou 3 a po té 1 prst schovají. Hledejte doma předměty: "čeho je více, talířů nebo příborů? " " Kolik musím přidat talířů, aby jich bylo 5, kolik musím ubrat, aby byly jen 2...?" "Kdo má více rozházených bot u botníku? Tatínek nebo maminka ? :-)))" Kdo má více poskládaných? :-) Je dobré manipulovat s malými předměty - těstoviny (neuvařené:-), fazolky, skládat řady kde je více, méně, 2 fazole a 3 těstoviny atd. :-), hrajte si bavte se a hodně chvalte i sebe :-)

Písmenko A

Krásný den přeji,


zadávám další domácí upevňování, prosím s dětmi čtěte denně, naučte děti používat záložku, kterou si budou jednotlivé řádky podkládat (nebo přikládat ke sloupci). Prstíkem pak ukazují na písmena, která čtou. Čtěte s nimi, aby se naučily sledovat text, který zrovna čte spolužák.

Děti nepřetěžujte, pracujte v blocích, pokud jsou unavené, udělejte si přestávku. Buďte trpěliví a hodně chvalte :-)))


S dětmi je vhodné neustále procvičovat určování délky slabiky: "Koníček" - na krátkou slabiku tleskneme, na dlouho mávneme rukou shora dolů a na krátkou tleskneme.

Také je dobré procvičovat pravolevou orientaci : co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, hned před, hned za, hned pod, hned nad, druhý zleva, druhý zprava...., co je v prvním řádku ve druhém sloupci...

V matematice procvičujeme větší, menší počet, tz. čeho je víc? 3 jablíčka nebo 4 hrušky? ukaž znaménko ( ze dvou tužek děti skládají znaménko větší, menší).

Nacvičujeme psaní číslic 1, 2, 3 - v písance. Je dobré procvičovat na velký formát papíru.


Písmenko E

Dobrý den,

přidávám další čtecí list pro děti na domácí procvičování, děti ho dostanou až v pondělí, tak ho prosím v aktovce zatím nehledejte. Prosím posílejte ho zpět do školy, budeme s ním pracovat. Pravidla platí stále stejná, čtěte každý den po malých částech, kdo čte už bezchybně jednotlivá písmenka, může přejít rovnou na slabiky. V této fázi je velmi potřeba dále procvičovat písmenka ve slovech, např. slovní kopanou, děti jsem naučila hru na mimozemšťany: já říkám slovo po písmenkách L - A - V - I - C - E , děti musí uhádnout, jaké je to slovo. Naopak jim dám za úkol nějaké slovo říct mimozemšťansky, např. jméno maminky, domácího mazlíčka atd. Můžete hrát kdykoliv, kdekoliv.

Také pokračujeme ve slabikování - z jakých písmen se skládá slabika LA? je to (l-a), VI?(v-i), CE (c-e)?

V matematice stále počítáme do 5, používejte při procvičování prstíky, je dobré, aby děti samy vymýšleli příklady, teď nejlépe na odečítání... " na stromě sedí 4 ptáčci, 2 uletí - kolik jich tam zůstane? Jak bys to znázornil/a? (nakresli 4 kolečka a 2 škrtni), vypočítej: 4-2=2 atd. Řekni odpověď celou větou" na stromě zůstali 2 ptáčci.

Je to výborný nácvik slovních úloh.

Přeji všem krásný víkend :-)