Školní družina

zajíčci v družině:

Hlavní vedoucí : Mgr. Jana Kotoučková

Děti byly zařazeny do 3 . oddělení školní družiny.

Paní vychovatelka: Mgr. Jana Kotoučková

tel.: 543426929

Kontakt: kotouckova @bakalka.cz

Provoz školní družiny: 6.30 - 17.30


Informace o prodeji čipů zde:

Další termín prodeje čipů se uskuteční v pátek 18. 9. 2020 v době od 7:30 do 9:20 hodin

ve vestibulu školy (za příznivého počasí před školou) a to pro 1. a 2. ročníky a třídy 3. B,

3. C, 4. B a 4. C .

V pondělí 21. 9. 2020 bude další termín prodeje v době od 15:00 do 16:30 hodin,

pro 1. - 5. ročníky.

O termínu spuštění elektronického systému vyzvedávání dětí ze školní družiny budete informováni,

zatím vyzvedávejte děti ze školní družiny obvyklým způsobem, zvoněním na jednotlivá oddělení.

I po spuštění elektronického systému vyzvedávání zůstane ranní družina v běžném režimu (zvoníte

na školní družinu).